top of page

Schrijfdans

Schrijfdans is een programma ontwikkeld door Ragnhilde Oussoren, Nederlandse Schriftpsychologe en -grafologe.
Haar grote passie, de muziek, heeft zij gekoppeld aan Basisbewegingen van het Europese schrift, te weten:
Ronden, Rechten, Arcades, Guirlandes en Doorgaande, verbonden lijnen.

Schrijfdans is een programma, dat kinderen "leert schrijven" vanuit hun natuurlijke bewegingen, met hun eigen zwier en zwaai. Met allerlei materialen zoals, lijm, scheerschuim, badschuim, verf, wasco krijtjes, krijt, stiften,... ervaren kinderen hoe ze op een plezierige manier schrijf-motorische vaardigheden kunnen ontwikkelen. Schrijven, schrijftekenen of – voor de allerjongsten – schrijbelen worden begeleid door muziek. In het speel- of gymlokaal of aan de tafel. In de lucht, op het bord en op papier. 

Bij Schrijfdans wordt het schrijven dus veel ruimer opgevat dan alleen als het schrijven van letters en woorden met een pen op papier. Schrijven kunnen we ook met de armen in de lucht, of met de handen in een laagje scheerschuim.

En wàt we 'schrijven' hoeven niet per se letters te zijn. Met basisschrijfbewegingen als lussen of bogen kunnen we al beginnen (lang) voordat de kinderen aan letters toe zijn.

Deze manier van werken stopt niet in de derde kleuterklas maar trekken we door naar het eerste leerjaar van de lagere school (zie ook brugwerking)

bottom of page