Infoboekje

Uurregeling
Koek of fruit

 

De school is open gedurende de vijf werkdagen. De school is gesloten op woensdagnamiddag, tijdens de vakantieperiodes, op facultatieve verlofdagen en op dagen van pedagogische studiedagen voor de leerkrachten.

Klasuren

Voormiddag:

8u30 - 10u15

10u15 - 10u30 (speeltijd)

10u30 - 11u45 (woensdag tot 12u10)

Middagpauze:

11u45 - 13u05

Namiddag:

13u05 - 14u25

14u25 - 14u40 (speeltijd)

14u40 - 15u30

 


Brengen en afhalen van de kleuters op het centrum
8u00 - 8u15:
De kleuters mogen met mama of papa naar binnen en nemen afscheid aan de deur van de trap waar een juf je kleuter zal opvangen. 

Vanaf 8u15
De kleuters worden aan de poort afgezet. 

Bij het belsignaal om 8u30 kunnen de ouders op de speelplaats komen en nemen afscheid aan de lange witte lijn.

Door corona mogen ouders momenteel geen afscheid nemen op de speelplaats. Het afscheid gebeurt aan het hek, waar je kleuter wordt opgewacht door de directie of een juf.
 

 

Einde schooldag om 15u30:

- Eendjesklas, kikkerklas, vissenklas en zebraklas in de klas 

- Bijtjesklas en lamaklas in de refter

- Vlinderklas, pandaklas en olifantenklas buiten onder de luifel

Door Corona gebeurt dit nu anders. Voor verdere info zie Corona-update.
 

Graag ook uit veiligheidsoverwegingen verwittigen indien iemand anders dan de vertrouwde persoon de kleuter afhaalt.

 

Brengen en afhalen van de kleuters op Gaverland

​8u00 - 8u15:

De kleuters komen langs de vooringang binnen en gaan rustig zitten op de bank. 

Vanaf 8u15:

Vanaf dan worden ze opgewacht aan het hek door een juf. De kleuters gaan dan zelfstandig naar hun klas waar de juf hen opwacht. 

 

Einde schooldag om 15u30:

GAV1 / GAV3 aan het graspleintje bij de inkom

GAV2/ GAV4 aan de parking bij de inkom

Klas per klas worden de kinderen dan afgehaald door de ouders of een vertrouwd persoon.


Graag ook uit veiligheidsoverwegingen verwittigen indien iemand anders dan de vertrouwde persoon de kleuter afhaalt.
 


Drank

Op school kunnen de kleuters water en melk krijgen.
Elke maand kan je opnieuw een keuze maken wat je zoon of dochter wil drinken (tijdens speeltijd en/of middagpauze). 

De kleuters kunnen ook water van thuis meebrengen, enkel in een goed gesloten drinkbus of afgesloten plastiek flesje.
Vermeld zeker van de kleuter op de drinkbus of de fles. Brikjes en ander wegwerpmateriaal worden niet meer meegebracht.
De kleuters brengen een droge koek mee (zonder chocolade) of fruit om tijdens de speeltijd van 10.15u op te eten.

 


Eetzaal
Mogen wij vragen om te zorgen voor een boekentas en een brooddoos die de kleuter zelf kan openen. Het is voor de kleuters ook leuk als ze niet té veel boterhammen meekrijgen. Joepie, de brooddoos is leeg! Een klein snoepje na de boterhammen is toegelaten maar wordt zeker niet gestimuleerd. Het is wel de bedoeling dat de kleuters die blijven eten zelfstandig kunnen eten.
Er worden ook géén frisdranken of bruisend water meegegeven. 

 


Peuters
Mogen wij aandacht vragen voor deze groep kinderen die erbij horen, maar toch net geen echte kleuters zijn. Wij vragen dat peuters/kleuters zich verstaanbaar kunnen maken om naar het toilet te gaan. Het neemt te veel tijd weg van de activiteiten, als de juf steeds opnieuw moet zorgen voor natte broekjes of vuile luierbroekjes.

Om ook onze kleuters te leren omgaan met gezonde voeding houden wij op de school drie fruitvoormiddagen.
Op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen brengen de kleuters fruit mee, ook op andere dagen mag er fruit meegebracht worden. Het fruit dient gebruiksklaar in een doosje of folie verpakt, uitgezonderd een banaan. Die dagen worden er géén koeken gegeten. Uitzondering kan enkel op doktersvoorschrift.

Oudercontacten

Door Corona gebeurt dit nu even anders. De juffen blijven bereikbaar via mail.

Georganiseerde oudercontacten
▪ Tijdens de maand september: een infoavond in de klas van je kleuter, waar je informatie krijgt over de dagelijkse werking, de verschillende hoeken in de klas, in welke fase van ontwikkeling de kleuters in dat jaar zitten,…..

▪ Tijdens het tweede semester : contactavond in alle klassen

Niet georganiseerde oudercontacten

▪ Ouders kunnen steeds persoonlijk contact opnemen met de leerkracht aansluitend aan de schooluren, of na het maken van een afspraak met de juf.
▪ Ouders kunnen tijdens de opendeurdag, hulpmomenten, activiteiten met ouders, …. steeds met de leerkracht spreken.
▪ Ouders kunnen ook steeds terecht bij de directeur, liefst na het maken van een afspraak.

 

Ziekte

In het belang van uw kind en van de andere kinderen, worden zieke kinderen thuis gehouden zolang ze koorts hebben of er besmettingsgevaar is.
Ouders hebben meldingsplicht bij besmettelijke ziekten.


De directie moet bij een besmettelijke ziekte contact nemen met de schoolarts, die op zijn beurt verdere stappen zal ondernemen in het opstarten van een procedure. Ook kinderen met diarree blijven thuis.
Als het kind ziek wordt op school, zal er contact worden opgenomen met de ouders om het kind te komen ophalen.

Medicatie?
In uitzonderlijke gevallen kan de ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan je kind.
Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningwijze bevat.

Het attest kan je HIER vinden.

Infoboekje

Meer info over de afspraken van de school kan je HIER vinden.

Infobrief ouderparticipatie gemeente Beveren  klik hier

                                                                           Aanvraagformulier